2-tin-thai-lan-0445

10 nghìn trẻ em Thái Lan xuất gia gieo duyên nhân Lễ Phật Đản

Vào tháng 04 năm 2019, Phật lịch 2563, tổng cộng 30 ngày, tu viện Wat Phra Dhammakaya (Pháp Thân tự) đã tổ chức cho 10 nghìn trẻ em tham gia chương trình xuất gia ngắn hạn cho kỳ nghỉ hè.

Tu viện Wat Phra Dhammakaya (Pháp Thân tự), Vương quốc Phật giáo Thái Lan thành lập năm 1970 cho đến nay. Nhiệm vụ chính của Tu viện là đào tạo thế hệ tăng sĩ và cư sĩ Phật tử, để gieo hạt giống từ bi trí tuệ vào tâm thức của họ. Do đó, để kế thừa văn hóa Phật giáo. Việc tuyển dụng thế hệ tăng sĩ trẻ Phật giáo, để mở rộng tăng đoàn Phật giáo là điều cần thiết.

Vào tháng 04 năm 2019, Phật lịch 2563, tổng cộng 30 ngày. Tu viện Wat Phra Dhammakaya (Pháp Thân tự) đã tổ chức cho mười nghìn trẻ em tham gia chương trình xuất gia ngắn hạn cho kỳ nghỉ hè.

1-tin-thai-lan-0445

Mỗi năm, có rất nhiều trẻ em tham gia sự kiện này. Nhiều người sau khi xuất gia, đã phát triển một niềm tự tin đức tự chủ mạnh mẽ. Sau chương trình, họ tiếp tục ở lại tu viện, để trở thành một vị tăng sĩ tốt trong tương lai.

Họ sẽ sắp xếp để quay trở lại các ngôi già lam tự viện tại quê hương của họ. Lần lượt cũng làm giảm số lượng các ngôi già lam tự viện trống vắng hình bóng tăng sĩ trong cả nước.

Trong kỳ nghỉ lễ, họ chọn vào cơ sở tự viện Phật giáo để tự rèn luyện, kiên nhẫn và tôn trọng tập thể tăng già . . . Đồng thời, hiểu biết giá trị cao quý của giáo lý từ bi trí tuệ Phật giáo. Và thực hành thiền định. Tu luyện sức mạnh ý chí. Để làm giàu kinh nghiệm của họ trong cuộc sống.

3-tin-thai-lan-0445

Tại Thái Lan, xuất gia làm tu sĩ rất đáng khen ngợi. Không chỉ người thụ các giới phẩm Phật giáo được hưởng lợi ích. Cha mẹ và người thân của họ cũng được hưởng những phúc báu được tạo ra. Mặc dù những người vui mừng phúc báu của họ cũng sẽ được hưởng lợi ích.

Xuất gia đi tu là nguyện suốt đời sống với giáo lý đạo Phật, mang trái tim từ bi sưởi ấm cho chúng sinh. Người xuất gia là bậc đại trượng phu, có ý chí kiên cường, tâm nguyện vững chắc, và việc làm cao thượng.

Xuất gia có nghĩa lìa xa gia đình, lìa bỏ nhà cửa sự nghiệp, cha mẹ, vợ chồng, con cái, dứt đường ái ân, không còn thiết tha lưu luyến mùi đời thế tục, để vào ở hẳn trong chùa hay tu viện sống suốt đời độc thân, qui y thọ giới, hằng ngày tu thiền, tụng kinh, niệm Phật, học kinh, đọc sách, để thanh lọc tâm ý.

Xuất gia có ba nghĩa: 1. Xuất thế tục gia. 2. Xuất phiền não gia. 3. Xuất tam giới gia.

Trước hết là xuất thế tục gia. Khi phát nguyện cạo tóc xuất gia làm Sa-di, thì kể từ ngày đó phải ra khỏi nhà thế tục. Nhà thế tục là nhà cha mẹ, anh chị. Nếu người già, thì nhà của con cháu. Tại sao chúng ta phải ra khỏi nhà đó? Bởi vì còn trong nhà thế tục thì phiền não còn vây khốn chung quanh, không thể nào gỡ được.

Đến ý nghĩa thứ hai là xuất phiền não gia, tức ra khỏi nhà phiền não. Người xuất gia là ra khỏi nhà phiền não. Còn phiền não thì chưa gọi là xuất gia.

Đến thứ ba là xuất tam giới gia. Nghĩa là ra khỏi nhà tam giới. Đức Phật dạy có ba cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Người tu chẳng những ra khỏi nhà phiền não của Dục giới, mà ra luôn cả nhà phiền não của Sắc giới và Vô sắc giới, hoàn toàn thoát ly sanh tử, không còn đi trong tam giới nữa. Đó là xuất tam giới gia.”

Cạo tóc đoạn trừ phiền não, đoạn dứt mọi hệ lụy dương trần, với tinh thần vô úy hỷ xả từ bi. Một sợi tóc đong đưa rơi rụng đoạn dứt não phiền, tiêu biểu cho sự quyết tâm và sự kiên trì gìn giữ giáo pháp của Như Lai. Họ đã chuẩn bị bước lên con đường thanh tịnh và thánh thiện. Và hãy chuẩn bị để thực hành nghiêm túc đức hạnh của họ, hoàn thiện bản thân, để trở thành một nhà sư đáng kính.

4-tin-thai-lan-0445

Đối với tất cả các Phật tử nam, công đức được xuất gia với tư cách là một nhà sư không chỉ mở rộng đến tương lai, mà còn có thể được hưởng lợi với nhiều khía cạnh trong cuộc sống này.

Quan trọng hơn, người ta sẽ trau dồi kiến thức, sự khôn ngoan, có thể hiểu thế giới này với sự hiểu biết lớn hơn. Và cũng hiểu xã hội, kinh tế, tiện nghi vật chất và kiến thức tâm linh. Bình thường không chỉ cạo sạch tóc râu của chúng và khoác lên chiếc áo cà sa của một nhà sư. Nhưng để có thể đào tạo thực hành và thể hiện lời dạy của Đức Phật.

Với sự hiện diện của ba viên ngọc quý, Phật, pháp, Tăng mà ai cũng có đầy đủ đều không ngoài Bản tâm Tự tính của mình. Do vậy chỉ cần quay trở về nương tựa Bản tâm Tự tính của mình thì được ba viên ngọc ấy, chẳng những thế mà vô lượng vô biên ngọc quý cũng được bởi Tự tính là Kho báu đầy đủ không thiếu sót. Nó cung cấp cơ hội cho chúng ta đạt được được bản chất Phật bên trong của chính mình. Nhưng sự kế thừa Phật giáo cần những nỗ lực từ tất cả mọi người trên thế giới này, để hỗ trợ Phật giáo. Để cho phép con cháu của chúng ta có thể được hướng dẫn bởi ánh sáng của trí tuệ.

Một số hình ảnh mười nghìn trẻ em tham gia chương trình xuất gia ngắn hạn cho kỳ nghỉ hè, Ban biên tập trân trọng kính mời quý bạn đọc cùng thưởng lãm:

5-tin-thai-lan-0445

6-tin-thai-lan-0445

19-tin-thai-lan-0611

Vân Tuyền

(Nguồn: Tu viện Wat Phra Dhammakaya)

Theo Phatgiao.org