cropped-cropped-thap-ba-ponagar-nhung-bi-an-ve-dau-tich-mot-nen-van-minh-co-16.jpg

Vấn đề Hoằng Pháp với tuổi trẻ hải ngoại: Những mối quan tâm

Trong bài tham luận này, chúng tôi chỉ tạm bàn về Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, vì đây là quốc gia mà chúng tôi có nhiều dịp đến để hoằng pháp. Trong khi Phật giáo Việt Nam ở trong nước đã và đang có những bước đột phá trên nhiều phương diện trong công tác hoằng truyền Chánh Pháp đến với các tầng lớp Phật tử, điển […]

Read more
1 2 3 64