bao-tang-van-hoa-sa-huynh-hoi-an-doc-dao-nen-van-hoa-2-000-nam-do-thi-co-1618313647

Văn hóa Sa Huỳnh được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt

Chính phủ vừa công nhận 5 di tích quốc gia đặc biệt ở các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Tiền Giang.