loi-phat-day-ve-cong-on-cha-me-2-2056

Mười điều Phật dạy về ân đức của Cha Mẹ

A Nan, ân đức cha mẹ có mười điều sau đây:

“Một là ơn chín tháng mười ngày, cưu mang nặng nhọc.

Bao kiếp duyên cùng nợ
Ngày nay mới vào thai
Đầy tháng sinh phủ tạng
Bảy bảy, sáu tinh khai
Thân nặng như non Thái
Động tĩnh sợ phong tai
Áo the đành xốc xếch
Gương lược biếng trang đài.

“Hai là ân khi gần sinh nở.

Khi gần ngày sinh nở
Nặng nhọc khổ vô cùng
Cưu mang trong mười tháng
Sinh nở sắp đến ngày
Đứng ngồi coi nặng nhọc
Dáng vẻ tựa ngô ngây
Sợ hãi, lo cùng lắng
Tử sinh giờ phút này!

“Ba là ân sinh nở.

Mẹ ta khi sinh nở
Thân thể đều mở toang
Tinh thần như mê man
Máu me chan hòa đầy
Chờ nghe tiếng con khóc
Lòng mẹ mừng rỡ thay
Đương mừng lại lo đến
Héo hắt ruột gan này.

“Bốn là ân nuốt đắng nhả ngọt.

Tình mẹ thật sâu nặng
Thương con chẳng phút ngơi
Nhả ngọt nào có tiếc
Nuốt đắng nói cùng ai?
Yêu dấu như vàng ngọc
Nâng niu tay chẳng rời
Những mong con no ấm
Mẹ đói rách cũng vui.

“Năm là ân nhường khô nằm ướt.

Tự mình nằm chỗ ướt
Chỗ ráo dành cho con
Hai vú phòng đói khát
Hai tay ủ gió sương
Thâu đêm nằm chẳng ngủ
Nâng niu tựa ngọc vàng
Những mong con yên ổn
Lòng mẹ mới được an.

“Sáu là ân bú mớm nuôi nấng.

Ân mẹ dày như đất
Công cha thẳm tựa trời
Che chở ơn cao dày
Cha mẹ nào tính toán
Chẳng quản câm, mù, điếc
Không ghét què chân tay
Con sinh từ bụng mẹ
Còn đổi dạ thương ai.

“Bảy là ân tắm rửa săn sóc.

Vốn người có nhan sắc
Lại thêm phấn sáp xông
Mày xanh như liễu lục
Má đỏ tựa sen hồng
Giặt giũ khăn cùng tã
Dơ dáy chẳng quản công
Cốt sao quần áo sạch
Búi tóc gọn là xong.

“Tám là ân xa cách thương nhớ.

Tử biệt nào ai muốn
Sinh ly càng xót thương
Con đi đường xa cách
Lòng mẹ chốn tha hương
Ngày đêm luôn tưởng nhớ
Sớm tối lệ bi thương
Như vượn thương con đỏ
Khúc khúc đoạn can trường.

“Chín là ân vì con làm ác.

Lao khổ đủ muôn bề
Bữa ăn vẫn khó kiếm
Vì muốn con no ấm
Việc ác mẹ khó từ
Mẹ trải bao gian khổ
Mong sao con thảnh chơi
Nhường cơm cùng sẻ áo
Mẹ đói rách cũng vui
Khôn lớn tìm đôi lứa
Gầy dựng cho nên người

“Mười là ân thương mến trọn đời.

Công cha cùng đức mẹ
Cao sâu như biển trời
Mẹ già hơn trăm tuổi
Vẫn thương con tám mươi
Bao giờ ân tình hết?
Tắt nghỉ cũng chẳng thôi!

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Trích: Kinh Báo Ân Cha Mẹ 

Nguồn: Mười điều Phật dạy về ân đức của Cha Mẹ