trongdong4441353800_6758ae45af_z

HOẠT ĐỘNG CỦA CLB VĂN HÓA VIET RIGPA UNESCO

07

 

  • Tập hợp các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có quan tâm đến sự nghiệp phát triển văn hóa trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, hợp tác bình đẳng và cùng phát triển.
  • Tổ chức triển khai các hoạt động trong nước và hợp tác quốc tế theo chương trình, dự án của câu lạc bộ như:
  • Tổ chức sự kiện, biểu diễn, hội nghị, hội thảo; giao lưu văn hóa; bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo, mở các lớp học nâng cao nhằm phát triển văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho người Việt Nam và người nước ngoài;
  • Mời văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên, những người có sự ảnh hưởng lớn trong cộng đồng, tác giả, học giả, những người am hiểu về văn hoá vùng Himalaya… người nước ngoài sang Việt Nam làm việc, biểu diễn, huấn luyện, đào tạo, thuyết trình cho các hội viên và người dân trong nước, nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân Việt Nam về nền văn hóa vùng Himalaya;
  • Đưa văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên, tác giả… người Việt Nam ra nước ngoài làm việc, biểu diễn, huấn luyện, đào tạo, thuyết trình nhằm quảng bá, giới thiệu nền văn hóa, nghệ thuật, thể thao của dân tộc Việt Nam cho bạn bè quốc tế;
  • Tổ chức các cuộc thi và tìm hiểu về văn hóa và thể thao cho người Việt Nam và người nước ngoài với phạm vi trong nước và quốc tế.
  • Tổ chức các hội nghị, hội thảo, không gian văn hoá để giới thiệu văn hoá vùng Himalaya đến với người dân Việt Nam.