Điệu múa Apsara là văn hóa đặc trưng của người Chăm Pa

Múa Apsara của văn hóa Chăm Pa – Vẻ đẹp khơi nguồn cảm hứng sáng tạo

Kim Ngọc

Nguồn: Múa Apsara của văn hóa Chăm Pa: Vẻ đẹp khơi nguồn cảm hứng sáng tạo