1-tin-pg-hongkong-1546

Đại học Hồng Kông tổ chức Hội thảo Kinh tế và giá trị Phật giáo Quốc tế

Từ ngày 13-14/04/2019, Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo (the Center of Buddhist Studies-CBS) tại Đại học Hồng Kông (The University of Hong Kong-HKU) đã tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề “Kinh tế và Giá trị Phật giáo: Đầu tư vào một Tương lai Bền vững” (Buddhist Values and Economics: Investing in a Sustainable Future).

Chương trình đã thu hút nhiều diễn giả và  người thuyết trình Hội thảo từ khắp các quốc gia Bắc Mỹ, Châu Âu, Austtralia và Châu Á. Hội thảo Khoa học Quốc tế đã đề cập đến một loạt các quan điểm, từ phân tích học thuật các văn bản Phật giáo ban đầu và diễn giải sự phong phú đến các ứng dụng đương đại của giá trị Phật giáo cho các nhà lãnh đạo và nhà đầu tư kinh doanh.

00-tin-pg-hongkong-1546

Trong bối cảnh của các giá trị Phật giáo, khái niệm về sự giàu có và phương tiện thích hợp cho các thế hệ và ứng dụng thực tiễn, đã được Đức Phật Thích Ca mâu Ni (Śākyamuni Buddha) đề cập đến hơn 25 thế kỷ về trước. Nghiên cứu về mối quan hệ giữa các giá trị Phật giáo và Kinh tế học là kết quả của một nghiên cứu doanh nghiệp liên ngành đang phát triển đã đạt được ý nghĩa trong vài thập kỷ qua.

Trước những thách thức và cơ hội trong nền kinh tế thị trường của thế kỷ 21, Hội thảo khoa học quốc tế này mời các học giả hàng đầu về Nghiên cứu Phật học và Kinh tế học cũng  như các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau, như các tổ chức phi lợi nhuận, các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, các doanh nhân xã hội. . . để tham gia vào cuộc đối thoại chân chính với mục đích chia sẻ kiến thức và hiểu biết của họ về chủ đề kịp thời và có liên quan này.

1-tin-pg-hongkong-1546

Chúng ta khuyến khích các phương pháp và phương pháp lý thuyết đa dạng bao gồm cả nghiên cứu định tính và định lượng; và cũng, nghiên cứu tập trung ở cấp độ cá nhân, tổ chức hoặc ngành. Trong nỗ lực kết nối cộng đồng học thuật và chuyên nghiệp, các học giả và chuyên viên được mời viết tham luận, tham gia các hội thảo và thuyết trình các đề tài, và giải quyết  các giá trị Đạo đức và quan điểm Triết học của Phật giáo có thể đóng góp cho sự hiểu biết của chúng ta, và gắn kết với nền kinh tế như thế nào cho mục đích làm việc cùng nhau hướng tới việc tạo ra và duy trì một tương lai bền vững cho tất cả các loài trên các phân chia tự nhiên, xã hội, kinh tế và dân tộc.

Trong bài phát biểu giới thiệu vào sáng thứ Bảy, ngày 13 vừa qua, Giáo sư Richard Payne, Trưởng khoa Phật học Yehan Numata. Giáo sư Phật học Nhật Bản thuộc Viện Nghiên cứu Phật học, sau đại học tại Berkeley, California, Hoa Kỳ, Tổng Biên tập The  Oxford Bibliographies in Buddhism lưu ý rằng trong lịch sử, Phật giáo đã tồn tại trong bối cảnh trao đổi kinh tế. Chủ nghĩa Tư bản hiện đại, ông tiếp tục, với lý tưởng của chủ nghĩa cá nhân và sự lựa chọn hợp lý là xa lạ với Phật giáo, bởi cái sau dựa trên tiền đề rằng, con người bị thúc đẩy thay vì mức độ vô minh khác nhau.

Cư sĩ Phật tử Chalres Lief, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Naropa (Naropa University), Giáo sư Đại học Brandeis thuộc Đại học Luật Colora do, (Brandeis University University of Colorado Law School) Hoa Kỳ, đã đưa ra một bài tham luận lạc quan hơn về việc tích hợp các ý tưởng Phật giáo vào kinh doanh đương đại, lấy ví dụ về Công ty Bảo hiểm Doanh nghiệp lớn Aetna, đã thực hiện thành công Chương trình tu tập Thiền Chánh niệm cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

2-tin-pg-hongkong-1546

Sau đó, Tiến sĩ Hendrik Opdebeek, Giáo sư Triết học và Kinh tế tại Đại học Antwerp (Antwerp of University-UA), Bỉ đã thuyết trình về sự cấp bách của việc giải quyết các mối quan tâm kinh tế với một lý tưởng là đủ điều kiện chứ không phải là một sự phổ biến của hàng tiêu dùng; và Tiến sĩ Knut Ims, Giáo sư về Đạo đức Kinh doanh tại Khoa Chiến lược và Quản lý Kinh tế Na Uy (the Department of Strategy and Management at the Norwegian School of Economics in Bergen, Norway), thành phố Bergen, Na Uy đã đưa ra ví dụ về nhà triết học Na Uy Arne Naess, nhà tiên phong trong khái niệm “Sinh thái học bề sâu” (Deep Ecology) mới chính thức được phổ biến (1982) như một cách để các Phật tử suy nghĩ về lý tưởng hưng thịnh, thịnh vượng, và có khả năng thách thức lý tưởng tiêu dùng đương đại.

Trong bài thuyết trình thứ 2 vào buổi chiều hôm thứ Bảy, ngày 13 vừa qua, Cư sĩ Phật tử Dasho Karma Ura, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Bhutan & Gross Hạnh phúc Quốc gia, người trong hơn hai thập kỷ đã phát triển và tinh chỉnh chỉ số Tổng hạnh phúc quốc gia – Gross National Happiness của Bhutan. Credit Adam Dean cho The New York Times đã thuyết trình về việc bốc lột sức lạo động như một hình thức của những gì chưa được đưa ra, đó là sự tránh né của Giới luật Phật  giáo; Các thuyết trình tiếp tục suốt buổi chiều khám phá quan điểm của Phật giáo về sự Giàu có Vật chất của Pháp sư Cảnh Ngâm (景吟法師-Ven. Jing Yin), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo, Đại học Hồng Kông, Giám đốc chiến lược của Sách ảnh giáo dục toàn dân ba trong một dành cho trẻ em (the Three-in-one Whole Person Education Picture Books for Children) và Tiến sĩ Quảng Hưng (Guang Xing-廣興), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật học, Chuyên khoa Nghệ thuật. của Đại học Hồng Kông.

3-tin-pg-hongkong-1551

 

Nữ cư sĩ Clair Brown, Giáo sư Tiến sĩ Giám đốc Trung tâm Kinh tế Lao động và Quản lý Nguồn nhân lực, Công nghệ và xã hội tại Đại học California, Berkeley, Hoa Kỳ đã đưa ra địa chỉ chính vào sáng hôm Chủ nhật, ngày 14 vừa qua, chỉ ra mối quan hệ giữa các lựa chọn kinh tế lãng phí và cuộc khủng hoảng sinh thái hiện tại của chúng ta. Nữ cư sĩ Clair Brown lưu ý mối tương quan giữa bất bình đẳng trong thu nhập và những bất hạnh trên toàn thế giới, sử dụng biểu đồ cho thấy Hoa Kỳ có mức độ cao nhất của cả hai. Lời kêu gọi của Nữ cư sĩ Clair Brown là để công dân nhận ra rằng tất cả chúng ta đều ở trong đó, và các Chính phủ phải chọn một con đường bền vững hơn vì lợi ích của các thế hệ tương lai.

Nữ cư sĩ Clair Brown, nhà kinh tế học hùng biện về một hệ thống kinh tế dựa trên lòng vị tha, tính bền vững và cuộc sống có ý nghĩa. Bởi vì ngay cả kinh tế là quý báu hơn tiền.

Bà đã công bố nghiên cứu về nhiều khía cạnh của các nền hoạt động kinh tế, bao gồm các ngành công nghệ cao, phát triển kỹ thuật, mức sống, xác định lương, nghèo đói và thất nghiệp.

4-tin-pg-hongkong-1546

Tiến sĩ Georgios Halkias, và Tiến sĩ GA Somaratne của Đại học Hồng Kông cung cấp các tài khoản lịch sử về thực hành Phật giáo và niềm tự tin, đức tự chủ trong sự giàu có, Tiến sĩ GA Somaratne tập trung vào Phật giáo Nguyên Thủy, và Tiến sĩ Georgios Halkias bao quát các thực hành nghi lễ Phật giáo Tây Tạng vì sự thịnh vượng.

Tiến sĩ Ernest Ng, chuyên mục Phật giáo và Giám đốc điều hành của Đông Liên Giác Uyển (東蓮覺苑-Tung Lin Kok Yuen), một tổ chức Từ thiện Phật giáo trong phạm vi toàn cầu, đã đưa ra một bài Tham luận với chủ đề “Kinh tế Phật giáo trong bối cảnh các quan điểm phương Tây khác ngau” (Buddhist economics in the context of the varied Western perspectives).

Đồng thời trong 2 ngày Hội thảo Khoa học Quốc tế, khám phá các chủ đề bao gồm xuất sắc trong lãnh đạo và chuyển đổi tổ chức, dẫn đầu bởi Julia Culen và Christian Mayhofer, một phương pháp Phật giáo Đại thừa để hóa giải những căng thẳng do chư tôn đức tăng già lãnh đạo.

Pháp sư Thích Diễn Không (釋衍空法師), Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phật học, Đại học Hồng Kông và nữ cư sĩ Phật tử Ngô Bang Ni (吳邦妮), Trưởng phòng Truyền thông Doanh nghiệp tại Peak Re Hong Kong, những giá trị xã hội trong tinh thần kinh doanh với cư sĩ Phật tử Ngai Wah Sing Francis (魏華星), người sáng lập và Giám đốc điều hành của Social Ventures Hong Kong, Quỹ Từ thiện Mạo hiểm phi lợi nhuận dẫn đầu dành cho việc hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp xã hội ở Hồng Kông, cũng như thúc đẩy sự tham gia của  các chuyên gia trẻ vào doanh nghiệp xã hội, Giảng viên thỉnh giảng tại các trường Đại học, tập trung vào đổi mới xã hội và tinh thần kinh doanh, nhấn  mạnh tầm quan  trọng của cao nguyên Tây Tạng.

5-tin-pg-hongkong-1547

Hội thảo khoa học Quốc tế kết thúc, do nữ cư sĩ Phật tử Debra Tan (Đại Bố Lạp-黛布拉), Giám đốc Trung tâm China Water Risk (Rủi ro về Nước tại Trung Quốc-CWR), một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hồng Kông, và đã đưa Trung tâm CWR từ ý tưởng đến một nhà lãnh đạo trong không gian Rủi ro Nước trên toàn cầu, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cao nguyên Tây Tạng, thường được gọi là Cực thứ ba bởi một lượng nước ngọt được trưu trữ trong các sông băng. Nóng lên toàn cầu, cảnh báo băng tan, đang ảnh hưởng đến cao nguyên Tây Tạng và Hy Mã lạp Sơn với tốc độ trung bình gấp đôi hành tinh, điều này sẽ dẫn đến việc giảm mạnh các sông băng hiện có, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước ngọt của hơn 1 tỷ người sống trong khu vực.

6-tin-pg-hongkong-1547

Hội thảo khoa học quốc tế đã giới thiệu một loạt các quan điểm ngoài những quan điểm được thảo luận ở đây, trên cả địa lý và các ngành khác nhau trong cả học viện và thế giới kinh doanh.

Trong phiên bế mạc hội thảo khoa học quốc tế, Thượng tọa Tiến sĩ Phra Shakyavongsvisuddhi (Anil Sayka),  Hiệu trưởng Đại  học Phật giáo Thế giới (World Buddhist University) tại Thái Lan, lưu ý rằng,  thuật ngữ rất bền vững có  nguồn gốc từ tiếng Latin Sustinere có nghĩa là giữ để hỗ trợ hoặc chịu đựng và điều này gần giống với nghĩa gốc  của thuật ngữ Phật giáo, “đây là” để hỗ trợ, giữ vững. Vì vậy, Tiến sĩ Anil Sayka đề nghị trong việc thúc đẩy các lý tưởng kinh tế bền vững, chúng ta lần lượt thúc đẩy và lan tỏa “Xã hội doanh nghiệp bền vững” theo mô hình “Kinh tế học Phật giáo”.

 

7-tin-pg-hongkong-1547

Tác giả: Justin Whitaker

Dịch giả: Vân Tuyền

(Nguồn: Centre of Buddhist Studies – HKU)

Theo Phatgiao.org.vn